Organiseren van tellingen / dagen

Tellingen laten organiseren

De natuur is van grote waarde, echte natuur bestaat in Nederland haast niet meer. Dat is de reden dat men al decennia lang beheer toe past. Bij goed wildbeheer horen tellingen zodat een inzicht verkregen kan worden in de stand van elk diersoort, waarop weer vele beheerplannen geschreven kunnen worden.

Sinds de Wet natuurbescherming is het verplicht geworden om aan allerlei tellingen deel te nemen, dit is een verzwaring ten opzichte van voorgaande tellingen die altijd vrijwillig zijn uitgevoerd.

Wilt u graag tellingen organiseren maar niet langer met de organisatie zitten? Dan kan Hunting Habitat u hierbij helpen. In overleg met u, bespreken wij de protocollen. Hunting Habitat zal vervolgens de communicatie op zich nemen en de dag voor u coördineren en begeleiden.

Wildbeheer dagen laten organiseren

In de afgelopen jaren zien wij een toename van wildbeheer dagen. Het op grotere schaal uitoefenen van wildbeheer heeft als voordeel dat er effectiever en efficiënter te werk gegaan kan worden. De organisatie van zulke dagen vraagt veel tijd en energie, doordat er met meerdere jachtvelden samengewerkt wordt. Goede inventarisatie, communicatie, planning en veiligheid zijn aspecten die een grote rol spelen.
Hunting Habitat kan deze organisatie samen met u voorbereiden, coördineren en begeleiden.

Bij wildbeheer dagen kan onder andere gedacht worden aan:

  • Vossendagen
  • Bouwjachtdagen
  • Kraaiendagen