Beheer en schadebestrijding

Wilt u (dreigende) faunaschade en of overlast voorkomen? Dan bent u hier aan het juiste adres. Door jarenlange ervaring in beheer en schadebestrijding, kunnen wij u helpen. Men denkt vaak bij wildbeheer aan het geweer, echter zijn er meerdere methoden om diersoorten te beheren.

Gemeenten en provincies

Gemeenten en Provincies hebben terreinen in beheer, die in sommige gevallen specifieke eisen hebben. Zo mag er bij een vuilstort onder geen beding gegraven worden door diersoorten omdat de kans op uitspoeling naar het oppervlaktewater vele malen groter is. Een uitspoeling van de vuilstort kan consequenties hebben voor alle flora en fauna in de omgeving.

Waterschappen

Waterschappen onderhouden de waterkeringen, hierbij is het van belang dat er geen gaten en of graafwerkzaamheden door faunasoorten ontstaan. Deze kunnen immers zorgen voor een doorbraak, waarbij het achterliggende gebied onder water kan komen te staan.

Natuurorganisaties

Terrein beherende organisaties zijn geen uitzondering als het op beheer aankomt. Bij de meeste terrein beherende organisaties wordt veelal aan reewildbeheer gedaan. Wat steeds vaker voorkomt is dat men gaat samenwerken om onder andere de vossen en kraaiachtigen op eigen terreinen te beheren omdat zij mee ingestemd hebben op weidevogel reddingsplannen.

Boeren en grondgebruikers

Als boer of grondgebruiker zijn uw gewassen de inkomsten van uw bedrijf. Dieren in de natuur leven nou eenmaal van het eten wat voorhanden is, absoluut niet erg. Echter moet de schade wel beperkt blijven, u verbouwt immers geen gewassen voor de natuur. Vele jagers zijn naast het jachtseizoen ook actief in het beheer en de schadebestrijding. Echter zijn er uitzonderingen doordat men te ver weg woont, geen tijd of geen volledige kennis over die soorten heeft. Waardoor de schade ondanks de preventieve maatregelen blijft doorlopen.

Rattenbestrijding

Heeft u als bedrijf of particulier last van ratten? Wij kunnen voor u de overlast o.a. bestrijden met behulp van luchtbuks met bijbehorende apparatuur en honden. Een effectief middel die men niet vaak gebruikt in verband met de ingewikkelde wet- en regelgeving.