Over ons

Hunting Habitat

®2017 Robbert Vermue, National Geographic
®2017 Robbert Vermue, National Geographic

Hunting Habitat is ontstaan door de wens van de klant. Door jarenlange ervaring in alles omtrent jacht, beheer en schadebestrijding ben ik steeds vaker gevraagd om zaken uit te voeren voor boeren, grondgebruikers, bedrijven, natuurorganisaties, gemeenten en provincies.

Met de Wet Natuurbescherming zijn er veel verplichtingen bijgekomen aangaande de zorgplicht, uitvoering, beheer, aanvragen en registratie. Dit zorgt voor veel verwarring en digitale "rompslomp", Hunting Habitat kan u hiermee van dienst zijn door dit voor u uit te voeren.

Werkzaamheden

Hunting Habitat helpt overheidsinstellingen, wildbeheereenheden, natuurorganisaties, bedrijven, grondgebruikers, agrariërs en jagers onder andere bij ontheffingsaanvragen, advies, uitvoering, zorgplicht Wet Natuurbescherming, preventieve maatregelen, beheerplannen, schaderegistratie en faunaregistratie.